نماینده ممتاز

نماینده ممتاز به نمایندگانی اطلاق می گردد که نمایندگی توزیع و نمایندگی خدمات پس از فروش را بر عهده دارند. 

 

نکته مهم:

اقلام شوروم به نماینده تحویل می گردد و نصب و راه اندازی بر عهده ایشان می باشد.

smart home-bms-bashco-بشکو-خانه هوشمند