درخواست نمایندگی

لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
زمینه فعالیت:
نوع مکان مورد نظر برای نمایندگی:
نوع مالکیت:
امکانات ارتباطی:
امکانات تبلیغاتی،رسانه ای و شبکه های اجتماعی:
نوع شوروم درخواستی:
تسویه فوری: در این نوع همکاری نمایندگان محترم پس از واریز تمامی مبلغ فاکتورو تسویه حساب کامل،کالا را دریافت خواهند نمود. تسویه نقدی: در این نوع همکاری که پس از انجام اعتبار سنجی توسط تیم مالی،اعتباری و حقوقی شرکت بشکو،انجام می گیرد نمایندگان محترم ظرف مدت 7 روز از تاریخ تحویل کالا،می بایستی جهت تسویه اقدام نمایند. تسویه اعتباری: در این نوع همکاری که پس از انجام اعتبار سنجی توسط تیم مالی-اعتباری و حقوقی شرکت بشکو انجام می گیرد،نمایندگان محترم پس از مدت 45 روز از تاریخ تحویل کالا،می بایستی جهت تسویه اقدام نمایند.
درحال بارگذاری ...