نماینده فروش

نماینده فروش به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که شوروم جهت نمایش و دپو جهت فروش فوری به مشتریان و یا عوامل یا نمایندگان فروش دیگر، در اختیار داشته باشد.

 

نکته مهم:

اقلام شوروم به نماینده تحویل می گردد و نصب و راه اندازی بر عهده ایشان می باشد.

bashco-showroom-bms-smart home-خانه هوشمند-بشکو-اسمارت هوم-شوروم