نماینده خدمات پس از فروش

نماینده خدمات پس از فروش به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی گغته می شود که در امور نصب،راه اندازی و سرویس های مربوط به محصولات بشکو سرویس دهی دارند.

 

نکته مهم:

اقلام شوروم به نماینده تحویل می گردد و نصب و راه اندازی بر عهده ایشان می باشد.

bashco-showroom-bms-smart home-خانه هوشمند-بشکو-اسمارت هوم-شوروم