نماینده توزیع کننده

نماینده توزیع کننده به افراد حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که علاوه بر شوروم جهت نمایش و دپو جهت عرضه فوری به مشتریان،امکان تامین کالای نمایندگان خرده فروش و عوامل فروش را دارند.

نکته مهم:

اقلام شوروم به نماینده تحویل می گردد و نصب و راه اندازی بر عهده ایشان می باشد.