عامل فروش به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که امکان خرید دپو و شوروم ندارند و تنها به صورت پروژه ای با شرکت بشکو همکاری نموده و  با انعقاد هر قرارداد فروش،مبلغی را به صورت پورسانت یا درصد همکاری،دریافت می نمایند. 

نکته مهم:

اقلام شوروم به نماینده تحویل می گردد و نصب و راه اندازی بر عهده ایشان می باشد.

Bashco-bms-smart home (8)