در بخش امنیت سنسور های مختلفی وجود دارند که می توان از
آن ها برای اعلام وضعیت یا دزدگیر استفاده کرد. تمامی این
سنسور ها به صورت بی سیم و باتری خور هستند و نیاز به هیچ
سیم کشی اضافه ای ندارند